o nas

„Ograniczeniem jest tylko nasza wyobraźnia”

SKS OBORNIKI – WŁADZE

ADAMCZYK MACIEJ – PREZES ZARZĄDU
BUKOWSKI ARKADIUSZ – WICE PREZES ZARZĄDU
BRUDNICKA KATRZYNA – SKARBNIK